Molbe

Om mig

Skapande, utmaningar, nyfikenhet, frihet, god vilja, kvalitet.


Jag är Eva Tordera Nuño och jag har skapat molbe.
Just nu är mitt liv roligt och fantastiskt tack vara alla trevliga människor omkring mig men speciellt p.g.a. den givande upplevelsen av att driva ett eget företag. Det känns bättre än att s.a.s. jobba åt någon annan och det blir mer passionerat och utmanande.

Jag uppskattar speciellt kontakten till kunderna, att få direkt kunskap om vad kunden vill ha.
Det där ögonblicket "har jag faktiskt förstått dem rätt?" eller "wow - det där var nytt och annorlunda!" Och sedan samlandet av ideer för att av dessa skapa en slutprodukt som dels möter kundens krav och dels stärker mig i mitt arbete eftersom det harmonierar med mitt sätt att se på livet och på sköna ting.

Jag är utbildad fotograf men mitt kall har fört mig in på grafisk formgivning. Jag grundade molbe i mars 2011 efter att ha arbetat sex år som fotograf och fyra som grafisk formgivare.

En dröm är att lite grann bromsa livsrytmen så att människor skulle ha mer tid för dem själva och dem som står en nära. På så vis skulle också kreativiteten flöda friare.

 

Några ideal:

"A purpose, an intention, a design, strikes everywhere the careless, the most stupid thinker". David Hume

"Any activity becomes creative when the doer cares about doing it right, or doing it better". John Updike

"Clean out a corner of you mind and creativity will instantly fill it". Dee Hock

 

http://blur-marketing.com/blog/friday5-photography-and-exhibition-panels-by-eva-tordera-nuno/

http://blogg.vastranyland.fi/kulturjul/2011/12/23/

http://blogg.vastranyland.fi/kulturjul/page/3/

 

          

emptyIE